CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 658/TCHQ-TXNK ngày 04/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế XK Nghị định số 57/2020/NĐ-CP
Số hiệu 658/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 04/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 04/02/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực