CHI TIẾT VĂN BẢN
Khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế
Số hiệu 10/VH-QĐ Ngày ban hành 28/01/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 28/01/2021
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực