CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 450/TCHQ-VP ngày 29/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị
Số hiệu 450/TCHQ-VP Ngày ban hành 29/01/2021
Loại văn bản Ngày hiệu lực 03/02/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực