CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 122/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
Số hiệu 122/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 12/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/01/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực