CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021
Số hiệu 215/CT-TCHQ Ngày ban hành 15/01/2021
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 15/01/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực