CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 234/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng
Số hiệu 234/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 18/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 18/01/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực