CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 236/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc EVFTA
Số hiệu 236/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 18/01/2021
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/01/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực