CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 289/TCHQ-GSQL ngày 21/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thể thức C/O
Số hiệu 289/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 21/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/01/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực