CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Số hiệu 333/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/01/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực