CHI TIẾT VĂN BẢN
Khoanh nợ tiền thuế đối với 2 người nộp thuế
Số hiệu 11/QĐ-MP Ngày ban hành 22/01/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 22/01/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực