CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 47/TCHQ-GSQL ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX, gửi Kho ngoại quan
Số hiệu 47/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 06/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/01/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực