CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 41/TCHQ-TXNK ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ
Số hiệu 41/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/01/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực