CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 54/TCHQ-GSQL ngày 07/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai báo đơn vị tính
Số hiệu 54/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 07/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/01/2021
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực