CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 85/TCHQ-TXNK ngày 08/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo
Số hiệu 85/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/01/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực