CHI TIẾT VĂN BẢN
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực
Số hiệu 100/2020/TT-BTC Ngày ban hành 19/11/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 19/11/2020
Lĩnh vực

Văn bản hết hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực