CHI TIẾT VĂN BẢN
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành
Số hiệu 103/2020/TT-BTC Ngày ban hành 26/11/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 26/11/2020
Lĩnh vực

Văn bản hết hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực