CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v tăng thời gian hoạt động KNQ
Số hiệu 3308/HQBD-GSQL Ngày ban hành 24/11/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 24/11/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực