CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC
Số hiệu 3314/HQBD-TXNK Ngày ban hành 25/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 25/11/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực