CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v chưa nhận được thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Số hiệu 3170/HQBD-TXNK Ngày ban hành 16/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/11/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực