CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v xử lý số liệu tài khoản phải thu, phải hoàn trên phần mềm KTTT
Số hiệu 3208/HQBD-TXNK Ngày ban hành 16/11/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 16/11/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực