CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 7129/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
Số hiệu 7129/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/11/2020
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Lê Mạnh Hùng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực