CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 7128/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột hồng sâm
Số hiệu 7128/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/11/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 06/11/2020
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Đào Thu Hương

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực