CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai CV số 6737/TCHQ-CNTT về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới
Số hiệu 2980/HQBD-VP Ngày ban hành 22/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/10/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực