CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v điều chỉnh Chi cục Hải quan quản lý địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
Số hiệu 1605/QĐ-BTC Ngày ban hành 13/10/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 13/10/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực