CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 6201/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa
Số hiệu 6201/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 29/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 29/09/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực