CHI TIẾT VĂN BẢN
Thực hiện thủ tục thu hồi đổi biển xe ô tô ký hiệu 80
Số hiệu 6543/TCHQ-VP Ngày ban hành 08/10/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 08/10/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực