CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v mất Danh mục hàng hoá miễn thuế
Số hiệu 1016/HQTTH-NV Ngày ban hành 08/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/10/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực