CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thực hiện văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế
Số hiệu 2760/HQBQ-TXNK Ngày ban hành 05/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 05/10/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực