CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v hướng dẫn và cảnh báo nghiệp vụ tăng cường quản lý hạt điều NK theo loại hình SXXK
Số hiệu 2730/HQBD-CBL&XL Ngày ban hành 30/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 30/09/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực