CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định vv Giải tỏa biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 2172-2173/QĐ-KV3 Ngày ban hành 30/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 30/09/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực