CHI TIẾT VĂN BẢN
Công nhận kết quả thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Số hiệu 17/TB-HĐNVKHQ Ngày ban hành 25/08/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 25/08/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực