CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2239/QĐ-TCHQ ngày 31/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty vật tư Vĩnh Phúc là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
Số hiệu 2239/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 31/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 31/08/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực