CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 5638/TCHQ-GSQL ngày 25/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh TNTX
Số hiệu 5638/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 25/08/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 25/08/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực