CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt và công bố danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
Số hiệu 2250/QĐ-BCT Ngày ban hành 24/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 24/08/2020
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng