CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2174/QĐ-TCHQ ngày 18/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP du lịch Nghệ An do đã cổ phần hóa
Số hiệu 2174/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 18/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 18/08/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực