CHI TIẾT VĂN BẢN
Kết quả phúc tra - phúc khảo bài thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Số hiệu 15/TB-HĐNVKHQ Ngày ban hành 07/08/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 07/08/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực