CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 5227/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Số hiệu 5227/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 07/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/08/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực