CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2096/QĐ-TCHQ ngày 05/8/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh
Số hiệu 2096/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 05/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 05/08/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng