CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 5110/TCHQ-GSQL ngày 04/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Quản lý động vật hoang dã
Số hiệu 5110/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 04/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 04/08/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực