CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2066/QĐ-TCHQ ngày 3/8/2020 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Số hiệu 2066/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 03/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 03/08/2020
Lĩnh vực

Kiểm tra sau thông quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực