CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 5021/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật NK và sản phẩm động vật
Số hiệu 5021/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 30/07/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 30/07/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực