CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2025/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2020 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyets định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 2025/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 27/07/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 27/07/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực