CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4849/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu
Số hiệu 4849/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 22/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/07/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực