CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4796/TCHQ-GSQL ngày 17/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc C/O
Số hiệu 4796/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 17/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 17/07/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực