CHI TIẾT VĂN BẢN
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa KDTNTX, quá cảnh
Số hiệu 4747/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 16/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/07/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực