CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4686/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng
Số hiệu 4686/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 14/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 14/07/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực