CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4589/TCHQ-GSQL ngày 8/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tái xuất phế liệu tồn đọng
Số hiệu 4589/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 08/07/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 08/07/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực