CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai các hoạt động nhằm phát triển và nâng cao chất lượng ĐLHQ
Số hiệu 2081/HQBD-GSQL Ngày ban hành 21/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/07/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực