CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1743/QĐ-TCHQ ngày 07/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty XNK và Đầu tư Kon Tum do đã cổ phần hóa
Số hiệu 1743/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 07/07/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 07/07/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực