CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
Số hiệu 4428/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 01/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 01/07/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực